Kontakt

Streljački savez za leteće mete Srbije

Adresa:
Obilićev venac 4/2, 11000 Beograd, Srbija

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak od 08:00 do 16:00 časova

Kontakt:
Sekretar: Miloš Marković +381 63 248031
e-mail: office@claytarget.rs
web sajt: www.claytarget.rs
MB 17161296
PIB 101726793
Žiro račun 160-372092-76